Cennik

CENNIK na zajęcia Qigong

Cena na:
– wizytę jednorazowe:
120 minut                                        – 50 zł;
– zajęcia indywidualnie:
90 minut                                        – 140 zł.

Cena na seans image-terapii (leczenie metodą Qigong):
75 minut                                        – 200 zł.

Cena na warsztaty Qigong:
1 stopień                                          – 120 euro*;
2 stopień                                          – 150 euro*.

Szczegółowe informacje i zapisy: tеl.: +48 791 602 322.

*- po kursy walut Narodowego Banku Polski.